O klinice » Kim jesteśmy

Jacek Ciesielski - lekarz stomatolog, dyrektor i założyciel Pierwszej Prywatnej Kliniki Stomatologicznej w Łodzi. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi którą ukończył w 1983 r. z wyróżnieniem uzyskując Nagrodę Rektorską za wybitne osiągnięcia w nauce. W 1986 r. osiągnął z wynikiem celującym I stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej. Już w 1984 r. rozpoczął prywatną praktykę stomatologiczną, której siedzibę przeniósł w 1991 r. do Hotelu Orbis Grand w Łodzi. W tym też roku wyposażył klinikę w najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia do leczenia stomatologicznego.

W 2006 roku prywatna klinika stomatologiczna DUO-DENT została przeniesiona do obecnej siedziby – na ulicę Armii Krajowej 54.

Dr Jacek Ciesielski jest autorem wielu publikacji z zakresu metod znieczulania miejscowego w stomatologii - w szczególności metodą znieczulenia śródwiązadłowego (ciśnieniowego).

Dane osobowe

Imię i nazwisko:   Jacek Ciesielski  (PWZ nr 1641126)
Adres praktyki:    DUO DENT, ul. Armii Krajowej 54, 90-046 Łódź
Telefon:             42 6884421
Zawód:             lekarz dentysta (1983): I stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej (1986); doktor nauk medycznych (2002)


Wykształcenie

 • Szkoła średnia: XXVI Liceum Ogólnokształcące, klasa o profilu ogólnosportowym
 • Szkoła wyższa: Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Stomatologii; absolwent 1983 r. (wyróżnienie - Nagroda Rektorska)
 • Przebieg pracy zawodowej: od 1984 r. do dnia dzisiejszego - prywatna Klinika Stomalologiczna DUO-DENT Łódź

Kursy, specjalizacja, doktorat

 • szkolenia podyplomowe: 1986 r. do chwili obecnej 125 certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach krajowych
 • i zagranicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, stomatologii estetycznej, periodontologii i ortodoncji
 • l stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej (1986 r.)
 • doktorat (20.06.2002 r.) - Akademia Medyczna w Lublinie, praca nt.„Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject", promotor: prof. dr hab. Teresa Bachanek

Dorobek naukowy

 • publikacje na temat metody znieczulania śródwięzadłowego
 • opracowanie własnej metody zyskowności praktyki stomatologiczne) i kalkulacji cen za usługi dentystyczne
 • od 2003 r. kontynuowana ścisła współpraca z instytutami naukowo-badawczymi firm Dentsply DeTrey oraz. Coltene Whaledent w zakresie przygotowywania opinii o produktach, sporządzania raportów i rejestracji własnych przypadków klinicznych jako integralnej części badań (przypadek odbudowy klinicznej kompozytem Miris włączony do „Galerii zdjęć klinicznych" firmy Coltene Whaledent)
 • w 2003 i 2004 r. uczestnictwo w spotkaniach specjalnych pod nazwą „Obrady Okrągłego Stołu" w Nałęczowie (wykłady samodzielnych pracowników naukowych w zakresie problematyki i oczekiwań stawianych lekarzom po integracji z Unią Europejską)

Dr Jacek Ciesielski prowadzi działalność szkoleniową od 1999 roku.
Prowadzi następujące kursy:

 • Kurs teoretyczny „Marketing w stomatologii"
 • Kurs z pokazem praktycznym „Licówki porcelanowe na zęby górne i dolne"
Ilość wyświetleń: 20431