Usługi » Protetyka

Protetyka stomatologiczna jest nowoczesną dziedziną stomatologii, zajmującą się odbudową i rekonstrukcją utraconych zębów. W ramach protetyki przeprowadzane są wszystkie odbudowy rekonstrukcyjne związane z licówkami, koronami, mostami porcelanowymi, zasuwami i elementami podtrzymującymi protezy przy większych brakach zębowych. Podstawowym kierunkiem protetyki jest stosowanie u pacjentów uzupełnień stałych bądź ruchomo-stałych, w jak największym stopniu związanych z zębami. Stosowanie takich uzupełnień nie wymaga codziennego wyjmowania protezy przez pacjenta.

Nowoczesna protetyka stomatologiczna w dużej mierze oparta jest na bezinwazyjnym działaniu, czyli jak najmniejszej ingerencji w uzębienie pacjenta. Jeszcze nie tak dawno popularną metodą leczenia nawracających stanów zapalnych i zaawansowanej próchnicy było usuwanie zębów pacjenta i zastępowanie ich protezami. Obecnie stomatolodzy starają się nie stosować takiego rozwiązania. Każdy przypadek kliniczny jest indywidualnie analizowany, po czym wspólnie z pacjentem podejmowana jest decyzja co do rodzaju rekonstrukcji protetycznej i użytych materiałów.

Przeciwwskazaniem dla zastosowania uzupełnień protetycznych są wyłącznie uczulenia. Niektóre wykonane laboratoryjnie protetyczne elementy konstrukcyjne zawierają w składzie stopy metali, mogące wywoływać reakcje alergiczne. Dlatego też niezwykle ważne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu ogólnego i chorobowego, które w niektórych przypadkach pozwalają przewidzieć ewentualne uczulenia i od razu zastosować konstrukcje protetyczne bez użycia metalu.

Współczesna protetyka pozwala wspólnie z pacjentem zaplanować proces leczenia i uwzględniając indywidualne wskazania kliniczne, a także możliwości finansowe, wybrać uzupełnienie protetyczne, które przywróci mu uśmiech.

Ilość wyświetleń: 20447