Usługi » Punkt szklany

Punkt szklany, nazywany także podparciem szklanym lub ZX 27, jest konstrukcją protetyczną wykonaną ze szkła, opracowaną wspólnie przez technologów niemieckich i węgierskich. Rozwiązanie to zrewolucjonizowało protetykę i dało możliwość stałej odbudowy braków zębowych u dużej liczby pacjentów, u których niemożliwe jest przeprowadzenie zabiegów implantologii. Są to pacjenci mający nadczynność tarczycy, chorujący na cukrzycę (najczęściej cukrzycę niewyrównaną), a także nałogowi palacze. W przypadku tej ostatniej grupy palenie papierosów powoduje wysuszanie śluzówki jamy ustnej i po wszczepieniu implantu może skutkować zapaleniami, a nawet odrzuceniem implantu.

Już na etapie opracowywania planu leczenia tworzy się tzw. wizualizację umieszczenia podparcia szklanego. W tym celu pobiera się wyciski orientacyjne i wykonuje gipsowe modele. Dzięki dokładnemu badaniu wewnątrzustnemu oraz analizie modeli gipsowych określane jest podłoże dla punktu szklanego.

Właściwy proces odbudowy protetycznej składa się z dwóch etapów. Najpierw pobiera się precyzyjny wycisk protetyczny zębów oraz szlifuje zęby, które będą zębami filarowymi. Na bazie precyzyjnego wycisku laboratorium protetyczne wykonuje podparcie szklane, a także tworzy konstrukcję mostu. Podczas kolejnej wizyty przymierza się konstrukcję i sprawdza warunki zgryzowe, po czym całość, wraz z punktem szklanym, jest cementowana na specjalny cement do zębów.

Jedynym przeciwwskazaniem dla założenia punktu szklanego może być kształt bezzębnego wyrostka zębodołowego - jeśli  jest on w zaniku bądź jest zbyt ostro zakończony, nie należy w nim lokalizować podparcia szklanego. Jest to niezwykle ważne, gdyż podparcie szklane wraz z całym przęsłem mostu protetycznego pracuje na podłożu kostnym i źle umiejscowione może być przyczyną odczuwania przez pacjenta dyskomfortu, a nawet bólu.

Konstrukcjami punktu szklanego zajmujemy się od ośmiu lat. Przez cały ten czas spotykamy się z bardzo pozytywną reakcją naszych pacjentów, którzy dzięki nam mogą cieszyć się z posiadania stałego uzupełnienia protetycznego.

Ilość wyświetleń: 27589